Tábor 2017

Letní šachový tábor – Hřebečníky 2017

Letní šachový tábor – Hřebečníky 2017 proběhl ve dnech 5. – 12. 8. 2017 v areálu rekreačního střediska Šlovice v Hřebečníkách - Šlovicích, okres Rakovník, organizátorem byl Šachový klub 64 Plzeň. Tábora se zúčastnilo 79 dětí (loni 70) z Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Prahy a Pardubického kraje ve věku 6 – 18 let. Jak z hlediska počtu účastníků, tak z hlediska šachové výkonnosti patřil tábor mezi nejlepší obdobné akce v ČR: zúčastnila se řada účastníků republikových mistrovství mládeže. Dva hráči měli ELO nad 1900, dalších pět hráčů mělo ELO nad 1500, s ratingem nad 1300 bylo celkem 17 hráčů, s ratingem vyšším než 1000 (3. nebo 4. VT) bylo 55. Tábora se zúčastnilo 18 dívek.

Místo tábora

Letošní Letní šachový tábor se konal na stejném místě jako v uplynulých dvou letech v areálu Rekreační střediska Šlovice“ na katastru obce Hřebečníky – Šlovice. Jedná se stejný objekt jako v roce minulém, který po změně majitele opět prošel přejmenováním z původního označení „Nad starým mlýnem“ a „Rekreárium Šlovice“ na „Rekreační středisko Šlovice“. Od minulého roku prošel areál drobnými úpravami, potěšitelné pro nás bylo, že přibyly dvě klubovny, z nichž jednu jsme rádi využívali pro tréninky.

Areál je umístěn na západním okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko na svahu nad řekou Berounkou. V době našeho pobytu pobýval v areálu ještě jeden menší taneční tábor s minimálním vlivem na chod našeho tábora. V areálu jsme využívali v průběhu našeho pobytu fotbalové hřiště s přírodní trávou, dvě beach-volejbalové hřiště a tenisový kurt s umělým povrchem, venkovní bazén. Areál byl ideálním místem i z hlediska bezpečnosti – kromě jediné příjezdové cesty, která končí u areálu, nejsou v okolí žádné komunikace, rovněž řeka Berounka je v bezpečné vzdálenosti. Ubytování bylo zajištěno ve čtyřlůžkových pokojích ve zděné budově a ve čtyřlůžkových chatkách, na některých pokojích byla přidána přistýlka. Toalety byly společné na patře s pokoji a ve společných prostorách budovy, sprchy byly v budově v suterénním patře a nově též v 1. patře. Strava byla zajišťována „profesionálními“ kuchařkami areálu, 5x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina a večeře), snídaně byla podávána formou švédského stolu. Jídlo bylo chuťově na dobré úrovni, děti si častokrát chodily přidávat, navíc vždy bylo pro děti připraveno i něco navíc pro případ „hladu“. Trvale byla k dispozici várnice se šťávou. Drobnější problémy (zpoždění) byly s dobou odběru stravy (na jídla jsme chodili ve druhém sledu), avšak bez zásadního vlivu na časový program. Kapacitní problémy v jídelně (počet účastníků našeho tábora převyšoval počty míst v jídelně) větší problémy nepřinesly, byly řešeny přesunem strávníků do přilehlých kluboven.

Vedoucí

O děti se v průběhu tábora starali s maximální péčí tito vedoucí – hlavním vedoucím byl Petr Herejk, dalšími vedoucími byli Radka Hronková, Václav Hrdlička, David Lorenc, Katka Palková, Jiří Hájek, Dan Nový, Míša Nová, Anežka Kružíková, Lukáš Daňhel a zdravotnicí byla Jarmila Hložková. Všichni vedoucí odvedli pro spokojenost dětí maximum.

Oddíly

Děti byly hned při úvodním večerním programu rozděleny do čtyř barevně odlišených oddílů (Modří modří, Červení červi, Strana Zelených, Žlutí sršni) tak, že ve všech oddílech byly zastoupeny všechny věkové skupiny a rovnoměrně rozděleny dívky.

Celotáborová hra

V průběhu tábora byli všichni zapojeni do celotáborové hry „Expedice za Zlatým králem“. Hra se stejně jako v uplynulých letech velmi osvědčila. Cílem hry bylo dosažení bodové hodnoty 1700 bodů, což byla hranice pro získání hodnosti „Zlatého krále“.

Bodovalo se řešení úkolů v průběhu tréninků, při odpoledních a večerních programech, bodoval se úklid a chování, a také „řešení kartiček“ v době osobního volna.

Při splnění stanoveného počtu bodů byl dotyčný „povýšen“ do vyšší hodnosti (100 bodů – hodnost „Pěšec“, 200 bodů – hodnost „Jezdec“, 300 bodů – hodnost „Střelec“, 500 bodů – hodnost „Věž“, 700 bodů – hodnost „Dáma“, 1000 bodů – hodnost „Bronzový král“, 1300 bodů – hodnost „Stříbrný král, 1700 bodů – hodnost „Zlatý král“).

Pro děti všech věkových skupin bylo získání bodů a povýšení do hodností velkou motivací pro jejich činnosti. Povyšování bylo prováděno formou předání „pasovačky“– dekretu o zařazení do příslušné hodnosti vždy na večerním nástupu. Nad hranici 1700 se dostali a „Zlatého krále“ získali na závěrečném sobotním nástupu čtyři účastníci: Jakub Valdman (který dosáhl nejvyššího bodového součtu 1765 bodů), Vojtěch Hrabě (jen o dva body za vítězem), Lukáš Kašpar a Marie Krumpholcová. Všechny děti soutěž braly velmi vážně – na hodnotu 1300, tj. hranici pro udělení stříbrného krále, se dostalo 72 účastníků (ze 79).

Řešení kartiček

Řešení kartiček s taktickými úkoly bylo dobrovolné, i přesto v době k tomu určené vždy řešilo mnoho účastníků. Kontrola správnosti řešení tak byla pro přítomné trenéry velmi náročným úkolem. Kartička obsahovala vždy tři nebo čtyři diagramy, za každý správně vyřešený diagram získal správný řešitel až 3 body. Diagramy každý dostával dle své výkonnosti a řešil je v době volna. Z důvodu dobrovolnosti bylo tak zajímavé sledovat zájem a získané body jednotlivců. Nejvíce bodů za kartičky získal Vojtěch Hrabě (156), zaním byli Jakub Valdman (139), Jakub Petrík (123). Přes stobodovou hranici se dostali ještě Jan Štván (116) a Ondřej Novák (105).

Denní program

Každý den začínal po budíčku v 8,00 h. krátkou rozcvičkou, a po snídani, hygieně a úklidu pokojů byl na nástupu v 9,00 vyhlášen denní program. Dopoledne od 9,15 do 12,15 probíhal šachový výcvik v šesti tréninkových skupinách, po obědě (12,30) následovalo osobní volno a od 15,00 sportovní odpoledne. Po večeři (18,45) se od 19,30 konal nástup s hodnocením dne a předáváním „pasovaček“. Od 20,00 do cca 21,30 se konal večerní program, od 21,30 večerní hygiena a na 22,00 h. byla stanovena večerka.

Dopolední tréninky

V dopoledním programu od 9,15 do 12,15 probíhal šachový výcvik v sedmi tréninkových skupinách. Skupina nejsilnějších hráčů (Žižka Petr, Hložek David, Kašpar Lukáš, Hejsek Lukáš, Janouš Marek, Šeterle Matěj, Bošek Vladimír, Langmajer Jan, Málková Adriana, Marešová Michaela, Běl Jan, Šťastný Josef, Kopčil Jakub, Holina Martin, Langmajerová Jana, Krumpholc František) pracovala s Petrem Herejkem, témata byla taktika, strategie a koncovky převážně z tvorby mistra světa Garri Kasparova. Nejvyšší součet bodů z tréninků získal Petr Žižka (446). Sehrán byl také tréninkový turnaj (1.L.Kašpar 6,5).

Druhá skupina pod vedením Dana Nového (Trhlík Samuel, Mádle Robin, Eliáš Filip, Valdman Jakub, Váňa Jan, Hrabě Vojtěch, Krumpholcová Marie, Les Jiří, Teichmann Cyril, Žalud Pavel, Říha Štěpán, Wintr Filip, Kraus Kristián, Šťastný Jiří, Aubrechtová Zuzana, Tichý Tomáš) se věnovala především výcviku taktiky a koncovek. Nejvíce bodů při tréninku získal Pavel Žalud (481). I tato skupina odehrála svůj tréninkový turnaj (1.J.Váňa 5,5).

Třetí skupina pod vedením Kateřiny Palkové (Denk Lukáš, Petrík Jakub, Hodl Vojtěch, Krautstengl Alan, Křen Adam, Mužík Vojtěch, Šůla Jan, Zachardová Klára, Šafářová Magdaléna, Cajthaml Jakub, Schula Vojtěch, Mametev Artem) se věnovala převážně zlepšení výkonnosti v oblasti taktiky a koncovek. Nejlepších dle získaných bodů byl Vojtěch Schula (467).

Čtvrtá skupina pod vedením Jiřího Hájka byla složena z talentovaných hráčů ročníků 2007 a 2008 (Mores Antonín, Novák Ondřej, Šafářová Anna Marie, Hasman Vladislav, Urbánek Vojtěch, Kuchta Štěpán, Urbánek Lukáš, Křenová Natálie, Bílek Alexander, Štván Jan) a věnovala se taktice a koncovkám. Nejvíce bodů při trénincích z této skupiny nasbíral Vojtěch Urbánek (419).

Pátá skupina pod trenérským vedením Lukáše Daňhela (Dolanská Ester, Varvařovský Vojtěch, Denk Tomáš, Šindelář Adam, Suljakovič Dino, Houška Martin, Schroll Štěpán, Houška Filip a Ševčík Milan) pracovala na základních dovednostech především v oblasti taktiky. Nejlepších dle získaných bodů v této skupině byl Štěpán Scholl (445). Šestá skupina nejmladších začínajících šachistů pod vedením Vaška Hrdličky a Davida Lorence (Hrabě Kristián, Cirnfus Jan, Němec Vojtěch, Drobný Antonín, Bludský Hynek, Bludský Vít, Tichý Ján, Kuchta Lukáš) pracovala na zlepšení dovedností matování,základech taktiky a koncovek. Nejvíce bodů za týden tréninků z této skupiny získal Hynek Bludský (436).

Členy všech skupin je nutno pochválit za snahu a pracovitost. Každý účastník absolvoval 21 hodin kvalitního šachového tréninku. Pevně věřím, že nové poznatky všichni uplatní na turnajích v novém školním roce!

Kromě „šachových“ skupin fungovala též filmová a fotografická skupina pod vedením Anežky Kružíkové. Jejími členy byli Klaudie Trhlíková, Anna Cajthamlová, Klára Moresová, Monika Šimková, Magdalena Hejsková, Monika Mužíková, Ema Sommerová a David Vítovec.

Odpolední program

Odpolední program byl vyplněn především sportovními soutěžemi pojatými jako soutěž mezi oddíly. V nedalekém lese proběhlo hledání šachového diagramu. Oddíly také hledaly poklad získáváním indicií a sestavováním hesla. Proběhl turnaj všech účastníků ve stolním tenisu (rozdělených dle věkových skupin – nejlepší stolní tenisty měli Žlutí sršni), v přehazované, fotbalu (v kategoriích mladší a starší), nohejbalu, atletické odpoledne (nejlepší Strana Zelených), míčové soutěže, štafety a Souboj s pamětí (vyhrálo družstvo Žlutí sršni). Bodovány byly také bojový pokřik oddílu a oddílová vlajka. Ve volném čase zájemci za dohledu vedoucích využívali bazén, vzhledem k proměnlivému počasí ale letos nebyl tak využíván. Jedno odpoledne bylo vyhrazeno pro Olympiádu deskových her (každý člen oddílu byl nominován do jedné disciplíny, kterými byly Dáma, Piškvorky, Kostky, Pexeso, Prší, Člověče, nezlob se, Dobble, Aktivity, Bang, Kvarteto, Tik tak Bum a Kup si krávu). V olympiádě deskových her bylo nejlepší družstvo Modří modří.

Hlavní táborový turnaj

Ve čtvrtek odpoledne a večer se hrál hlavní turnaj v rapid šachu. Hrálo se v sedmi skupinách, všichni hráči byli do skupin zařazeni dle své výkonnosti. Pět skupin hrálo po osmi hráčích systémem každý s každým, dvě skupiny hráčů bez ELO a se 4.VT hrály švýcarským systémem na 7 kol.

Ve skupině A nejsilnějších hrálo osm hráčů systémem každý s každým a vyhrál Lukáš Kašpar (6 bodů ze 7) před Petrem Žižkou (5,5) a Davidem Hložkem (4,5). Další pořadí: 4.Matěj Šeterle 4, 5.Jan Langmajer 3, 6.Marek Janouš 3, 7.Vladimír Bošek 2, 8.Lukáš Hejsek 0.

Skupinu B (8 hráčů každý s každým) vyhrál Martin Holina s 5 body před Jakubem Kopčilem 4,5 b. a Adrianou Málkovou 4,5 b. Další pořadí: 4.Michaela Marešová 4, 5.Josef Šťastný 4, 6.Jan Běl 2,5, 7.Jana Langmajerová 2,5, 8.František Krumpholc 1.

Ve skupině C (8 hráčů každý s každým) dominoval se 6,5 body Tomáš Tichý, druhý byl s 5 body Vojtěch Hrabě, třetí Jan Váňa také s 5 body. Další pořadí: 4.Jakub Valdman 3,5, 5.Robin Mádle 3, 6.Mařenka Krumpholcová 2, 7.Sam Trhlík 1,5, 8.Filip Eliáš 1,5.

Skupina D (8 hráčů každý s každým) skončila výhrou Jirky Šťastného, který si stejně jako druhá Zuzana Aubrechtová získal 5 bodů. Třetí místo obsadil Štěpán Říha (4,5 b.). Dalšípořadí: 4.Pavel Žalud 4,5, 5.Kristián Kraus 3,5, 6.Jiří Les 3, 7.Filip Wintr 2,5, 8.Cyril Teichmann 0.

Ve skupině E hrála švýcarským systémem na 7 kol a nejlepším byl se 100% ziskem Vojtěch Schula. Druhý skončil Jakub Petrik a třetí Lukáš Denk (oba 5 bodů). Další pořadí: 4.Cajthaml Jakub 5, 5.Urbánek Lukáš 4,5, 6.Mužík Vojtěch 4,5, 7.Bílek Alexander 4, 8.Hasman Vladislav 4, 9.Šafářová Magdaléna 4, 10.Zachardová Klára 3,5, 11.Mores Antonín 3,5, 12.Novák Ondřej 3,5, 13.Hodl Vojtěch 3,5, 14.Křenová Natálie 3, 15.Štván Jan 3, 16.Dolanská Ester 3, 17.Šůla Jan 2,5, 18.Kuchta Štěpán 2, 19.Urbánek Vojtěch 2, 20.Krautstengl Alan 2, 21.Křen Adam 1,5, 22.Šafářová Anna Marie 1.

Turnaj F hráčů bez ELO a VT (švýcarským systémem na 7 kol) vyhrál Štěpán Schroll s 6 body, druhý byl Hynek Bludský s 5 body, třetí Dino Suljakovič také s 5 body. Tito tři hráči si společně se čtvrtým Víťou Bludským (4,5 bodu) uhráli 4.VT, gratulujeme! Další pořadí: 5.Vojtěch Varvařovský 4, 6.Tomáš Denk 4, 7.Milan Ševčík 4, 8.Adam Šindelář 4, 9.Jan Cirnfus 3,5, 10.Filip Houška 3,5, 11.Lukáš Kuchta 3,5, 12.Vojtěch Němec 3, 13.Martin Houška 3, 14.Anna Cajthamlová 2, 15.Antonín Drobný 1, 16.Ján Tichý.

Další info k turnajům naleznete na: http://chess-results.com/tnr296433.aspx.

Večerní program

V rámci večerního programu proběhla hned úvodní den bleskový turnaj, kterého se zúčastnilo 66 (!) hráčů. Vyhrál Petr Žižka (6 bodu z 7), na druhém a třetím místě skončili vedoucí Kateřina Palková (5 bodů) a Lukáš Daňhel (5 bodů). Celkově čtvrtý (druhý z dětí) skončil David Hložek (5), pátý Lukáš Kašpar (5), šestý Matěj Šeterle (4,5), sedmý Marek Janouš (4,5), osmý Vladimír Bošek (4,5), devátá Adriana Málková (4) a desátý Martin Holina (4). O jendom z večerů se uskutečnil též turnaj ve Fischerových šachách, kdy se před každým kolem losovalo umístění postavení figur na základní řadě. Vítězem se stal David Hložek (6,5 ze 7) před Matějem Šeterlem a Josefem Šťastným (oba 6 bodů). Pořadí na dalších místech: 4.Vladimír Bošek 5,5, 5.Lukáš Kašpar 5, 6.Kristián Kraus 5, 7.Jan Běl 5, 8.Marek Janouš 5, 9.Jana Langmajerová 5, 10.Petr Žižka 5 (celkem 58 hráčů). Jeden večer též proběhla soutěž družstev v simultánkách, každé družstvo si vylosovalo jednoho z vedoucích (Katka Palková, Lukáš Daňhel, David Lorenc, Jiří), proti kterému sehráli 10 partií s časem 0,5 hodiny proti 1 hodině vedoucího. Nejlepším bylo družstvo Žlutých sršňů, které dokázalo s pomaleji hrajícím Davidem Lorencem vyhrát 7,5 : 2,5. Ani letos nechyběla stezka odvahy, letos na „nové“ trase končící přímo v areálu tábora. Všichni (i ti nejmladší!) stezku prošli bez problémů. Novinkou v programu byla partie živých šachů – nejmenší dětí představovali jednotlivé figury, nejzkušenější děti prováděli pohyb figur po šachovnici – velmi zdařilá akce! Závěrečný večer proběhlo vyhodnocení tajného úkolu – každé družstvo předvedlo tři ukázky z filmů, které si vylosovali první den, ostatní družstva měla hádat, o jaký film šlo. Nejvíce bodů získalo družstvoČervení červi. Velmi zdařilá bylo i následná diskotéka.

Fotodokumentace a videodokumentace

V průběhu tábora byla díky skupině filmové a fotografické tvorby pod vedením Anežky  Kružíkové pořízena bohatá fotodokumentace. Je ke zhlédnutí na: http://sk64plzen.rajce.idnes.cz/.

Závěrečné vyhodnocení

V sobotu dopoledne před odjezdem při závěrečném nástupu byly vyhlášeny konečné výsledky soutěže O Zlatého krále a rozdány poslední „pasovačky“. Do hodnosti Zlatého krále byli povýšeni Vojtěch Hrabě, Lukáš Kašpar, Marie Krumpholcová a Jakub Valdman. Nejvyššího bodového zisku dosáhl Jakub Valdman, který navíc získal zlatou královskou korunu. Všichni účastníci poté obdrželi na závěr účastnický diplom – vyznamenání za úspěšné absolvování tábora, pamětní medaili a věcné ceny.

Závěr

Na závěr velké poděkování všem – dětem (opravdu úžasná parta!), vedoucím i pracovníkům areálu za skvělý týden a nezapomenutelné zážitky. Předběžně je objednán areál i na příští rok, a to v termínu 28. 7. – 4. 8. 2018! Již teď si termín poznamenejte do svých diářů a můžete poslat předběžnou přihlášku na e-mail: herejkpetr@seznam.cz.